Siirry sisältöön

Tjänster

Våra advokater är experter på insolvenslag och har lång erfarenhet av att utföra uppdrag som konkursförvaltare och förvaltare för företagsomstruktureringar.

Vi följer ersättningsrekommendationerna från Finlands rådgivande kommitté för konkursfrågor.

Vi hjälper våra kunder inom alla områden av bolagsrätten, från de första stegen när företaget grundas. Utöver att ge stöd åt den dagliga verksamheten, genom att formulera olika typer av juridiska avtal, har vi på vår byrå även expertis inom bolagsstyrning.

Vi har bred och mångsidig erfarenhet av familje- och arvsrätt. Till exempel hjälper vi våra kunder med hantering av bouppteckningar och arvsutdelningar, samt med att ta fram fullmakter och testamenten.

Våra jurister följer och tar hand om våra kunders ekonomiska angelägenheter om det finns ett koncessionsavtal eller om det tillskrivits av en myndighet. För förmynderskap följer vi myndigheternas prisriktlinjer.

Noggrant utarbetade avtal skapar en stadig grund för ett framgångsrikt företag, hjälper till att förutse risker och minskar tvister kring avtalet. Vår byrå har lång erfarenhet av avtalsrätt. Vi hjälper våra kunder att skriva och förhandla fram avtal, och vi hjälper även till med avtalstvister.

Vår duktiga personal hjälper våra kunder med olika frågor kring fastigheter och konstruktion. Vi hjälper till att skriva avtal för försäljning, arbete och uthyrning, samt med tvister om lägenhets- och fastighetsförsäljning.

Vi hjälper våra kunder att lösa civilrättsliga tvister. Vårt mål är att hitta den bästa lösningen för våra kunder, samtidigt som vi arbetar snabbt, kostnadseffektivt och genom att sträva efter en lösning som passar alla parter. Vid behov hjälper vi våra kunder i domstol, med allt från förberedelserna till den slutliga domen och dess genomförande.